Kennisbank

De Kennisbank biedt een overzicht van publicaties over en door Werkspoorkwartier. Dit betreft onder andere achtergrondinformatie en resultaten van studentenopdrachten van HU, HKU en UU, partners in het EFRO-project.


Overzicht huidige resultaten van Werkspoorkwartier

plattegrond Werkspoorkwartier UtrechtIn september 2020 is Werkspoorkwartier uitgenodigd om weer mee te dingen naar de BT Circular Economy Award. In 2018 werd Werkspoorkwartier al gekroond tot beste circulaire werklocatie. Voor de nieuwe inzending vroeg BT nadrukkelijk om stil te staan bij de ontwikkelingen sinds de vorige award. Hierom maakten de EFRO projectpartners een overzicht met daarin de resultaten die inmiddels in Werkspoorkwartier zijn bereikt: Wat zijn de circulaire uitgangspunten voor het gebied? Wat is er bereikt sinds de vorige uitverkiezing als beste circulaire werklocatie?

> Bekijk de inzending


Werkboek Circulaire Ketens
Werkspoorkwartier WSK EFRO Utrecht logo rood vierkant

Hoe ziet die circulaire economie er voor de productie- en gebruiksketen van specifieke materialen uit? In drie jaar deden studenten van de Hogeschool Utrecht voor partners uit het EFRO-project Werkspoorkwartier verschillende studies naar circulaire ketens. Deze projecten leidden tot nieuwe inzichten op circulaire gebiedsherontwikkeling, bouw en productieketens. Het werkboek Circulaire ketens toont de uitkomsten van verschillende studentenprojecten en maakt voor studenten en praktijk de gevolgen van de circulaire economie voor de bouw, de industrie en de stedelijke ontwikkeling duidelijk.

> Lees het werkboek


Circular Coworking Spaces

Vijf studenten Creative Business aan de Hogeschool Utrecht ontwierpen een toolbox om ‘Coworking Spaces’ te helpen circulair te worden. Met de diverse tools kunnen zowel traditionele als circulaire Coworking Spaces hun circulaire bedrijfsvoering ontwerpen en/of verbeteren.

> Lees meer over de toolbox en bijbehorende papers


Roadmap circulair grondstoffenmanagement; een projectie op de Binckhorst

De gemeente Den Haag wil het gebied de Binckhorst circulair transformeren van een monofunctioneel bedrijventerrein naar een aantrekkelijk woon-werkgebied. De roadmap circulair grondstoffen management onderzoekt met welke randvoorwaarden en beleidsinstrumenten de gemeente Den Haag marktpartijen kan aansporen om de al aanwezige utiliteitsgebouwen en de daarin verwerkte bouwmaterialen in de Binckhorst in kaart te brengen, te behouden en/of (lokaal) te hergebruiken. Hiervoor is onder andere informatie verworven via drie best practices op het gebied van circulaire gebiedstransformatie, namelijk Werkspoorkwartier, Bajes Kwartier Amsterdam en Erasmus MC Rotterdam.

> Lees de roadmap


Succesvolle experimentele zones voor cultuur

Voor het Almeerderstrand en het gebied eromheen bestaat de ambitie dat het landelijk bekend wordt als het Flevolandse buitenlaboratorium voor cultuur en als culturele broedplaats van de jongste stad van het land. Maar hoe organiseer je op succesvolle wijze zo’n ‘experimentele zone voor cultuur’? In opdracht van StrandLAB Almere onderzocht architectuurhistoricus Marieke Berkers de afgelopen maanden zes praktijkvoorbeelden van ‘experimentele zones voor cultuur’, waaronder Het Hof van Cartesius in Werkspoorkwartier. Centrale vraag van de studie is welke gerichte maatregelen of keuzes op het gebied van regelgeving en proces/strategie zorgen voor een succesvol project en wat de rol daarin kan zijn van de overheden.

> Lees de publicatie


Circulaire renovatieontwerpen voor gevel Vlampijpateliers

Vlampijpateliers verslag circulaire renovatie gevel HUOp welke wijze kan er een circulair renovatieontwerp gemaakt worden voor de gevel van de Vlampijpateliers in Utrecht? Studenten van de opleiding Built Environment aan de Hogeschool Utrecht werkten met deze vraag verschillende ontwerpconcepten uit. Uitgangspunten zijn het behouden van de uitstraling en de energieprestaties van het gebouw.

> Lees het verslag


Werkspoorkwartier Utrecht minidocumentaire circulaire gebiedsontwikkelingFilmserie ‘Werkspoorkwartier Utrecht, creatief en circulair maakgebied’

In Werkspoorkwartier Utrecht staan creatief en circulair centraal. Ontmoet de makers en hun initiatieven in de filmserie Werkspoorkwartier Utrecht, creatief en circulair maakgebied. In verschillende afleveringen ontdek je hoe je aan de slag kunt met circulaire gebiedsontwikkeling.

> Bekijk de serie


hof van cartesius werkspoor utrechtOnderzoek naar het meten van circulariteit in Werkspoorkwartier

Projectpartners Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht werken samen aan het ontwikkelen van een raamwerk om het circulariteitsgehalte van industrieterreinen zoals Werkspoorkwartier te beoordelen. Het onderzoek biedt een overzicht in aanwezige materialen en een mogelijke circulaire strategie.

> Lees meer


Werkspoorfabriek UtrechtWerkspoorkwartier als ‘solution ecosystem’

Tijdens het jaarlijkse congres van de European Academy of Management presenteerden onderzoekers van Hogeschool Utrecht de eerste resultaten van hun onderzoek naar netwerkvorming in het Werkspoorkwartier. Het Werkspoorkwartier is een ‘ecosysteem’ van uiteenlopende organisaties waarin partijen samenwerken aan het realiseren van een creatief en circulair maakgebied.

> Lees meer


circulaire parkeervoorzieningScriptie circulaire parkeervoorziening

Daan Guldemond van Hogeschool Utrecht focuste in zijn afstudeeronderzoek op het ontwikkelen van een circulaire parkeervoorziening in Werkspoorkwartier. Zijn scriptie schreef hij aan de hand van de vraag ‘Op welke circulaire wijze kan het parkeerprobleem in het Werkspoorkwartier (tijdelijk) worden opgelost of worden teruggedrongen?’ Het onderzoek werkt drie mogelijke scenario’s uit en vergelijkt deze op basis van de gestelde circulaire eisen.

> Lees meer 


plattegrond wagon- en bruggenfabriek WerkspoorOnderzoeksrapport ‘Van Ketellapperij tot Wereldbedrijf’

Student aan de Universiteit Utrecht Gerrit van der Maarl schreef tijdens zijn onderzoeksstage het onderzoeksrapport Van Ketellapperij tot Wereldbedrijf, waarmee hij vormen van continuïteit en discontinuïteit in de huidige duurzame ontwikkeling van het Werkspoorkwartier en de vroegere industriële invulling van het gebied onderzocht. Zo draagt dit onderzoek bij aan de huidige identiteit, perceptie en bewustzijn ten aanzien van circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling.

> Lees meer


Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap EBUCirculair handboek voor opdrachtgevers

Het handboek ‘Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap’ van Economic Board Utrecht geeft inzicht in beschikbaarheid en toepasbaarheid van gebruikte materialen en biedt een concreet stappenplan hoe te komen tot een materiaal gedreven bouwproject. De handleiding is gebaseerd op drie gerealiseerde praktijkcases uit de provincie Utrecht, waaronder de ervaringen van projectpartner Het Hof van Cartesius.

> Lees meer


urban village europe werkspoorkwartier utrechtArtikel over Het Hof van Cartesius als inspirerend Europees hoogtepunt

Pop-Up City publiceerde een speciale serie artikelen over de meest inspirerende groene ontwikkelingen in Europa. Hierin ontbrak circulaire broedplaats Het Hof van Cartesius in het Utrechtse Werkspoorkwartier niet. Co-founder Bianca Ernst vertelt in een interview over het ontwikkelen van de ‘testing ground for the circular economy’.

> Lees meer (in het Engels)


werkspoorkwartier verhalenTerug in de tijd: verhalen over het Werkspoorkwartier

Het voorjaar van 2019 brengt twee publicaties over de historie van het intrigerende Werkspoorkwartier in Utrecht. Voor de boeken Wonend aan de Cartesiusweg en Werkspoorbelevingen doken bewoners Wieger Rozema en Rien Cobussen diep in de geschiedenis van het gebied waar ooit Werkspoor N.V. floreerde. “We willen met deze publicaties laten zien hoe het gebied werd zoals het nu is,” aldus Wieger.

> Lees meer


werkspoorkwartier circular economy awardsWinnende inzending Circular Economy Award

Donderdag 8 november won het Werkspoorkwartier in Utrecht de ABN AMRO Circular Economy Award in de categorie ‘Beste Circulaire Werklocatie’. De bijbehorende inzending ‘Werkspoorkwartier: Creatief & Circulair Maakgebied’ is in te zien via issuu.

> Bekijk de inzending


Stageverslag ‘Ontwerpvraagstukken Het Hof’

In het voorjaar van 2018 liepen twee studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht stage bij Hof van Cartesius in het Werkspoorkwartier. Gilan Beune en Lennard Haan verdiepten zich in een aantal ontwerpvraagstukken: de gevel van de Loods, de tuin, omgaan met het Rotterdamse CLT-hout en verder groeien van Het Hof.

> Lees meer


Het Hof van Cartesius Utrecht WerkspoorkwartierHof van Cartesius als circulair icoonproject op de Innovation Expo 2018

Tijdens de Innovation Expo op 4 oktober 2018 in Rotterdam plaatsten deelnemers van de City Deal Circulaire Stad hun ‘circulaire icoonprojecten’ op de City Deal maquette. Om in deze pioniersfase met gepaste trots te laten zien dat het kan: een circulaire stad is mogelijk, ook nu al! De gemeente Utrecht presenteerde Hof van Cartesius, onderdeel van project Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied, als icoonproject.

> Lees meer


Rapport ‘Werkspoorkwartier: circulair living lab van Utrecht’

Studenten Built Environment van de Hogeschool Utrecht onderzochten het volgende: Hoe groot zijn de in- en uitgaande stromen van bouwgrondstoffen, water en energie in het Werkspoorkwartier en wat zijn mogelijkheden om deze stromen op een circulaire wijze te benutten?

Lees meer


made in werkspoorkwartier utrechtBoek ‘Made in Werkspoorkwartier’

Welke nieuwe makers zijn al neergestreken in het gebied? Het boek Made in Werkspoor maakt de producten zichtbaar van kunstenaars, makers, studenten en andere creatieve geesten die hun thuisbasis hebben in het Werkspoorkwartier in Utrecht.

> Lees ‘Made in Werkspoorkwartier’


circulair bouwen in de praktijkPublicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk’

Economic Board Utrecht en Alliantie Cirkelregio Utrecht bundelde geleerde lessen van regionale projecten in circulaire bouw en demontage. In deze publicatie is Het Hof van Cartesius een van de koplopers die inzicht bieden in uitdagingen, successen en valkuilen in de praktijk.

Lees ‘Circulair bouwen in de praktijk’


slimmer samen stadmaken utrechtPublicatie ‘Slimmer samen stadmaken: 8 lessen over zeggenschap, honoreren, organiseren en oogsten’

De Utrechtse ruimtemakers en de Utrechtse gemeenteraad publiceerden 8 lessen om onze leefomgeving te verbeteren. Deze zijn samengesteld door met diverse partijen te kijken naar initiatiefnemers in stadmaken, waaronder projectpartner Het Hof van Cartesius.

> Lees ‘Slimmer stadmaken: 8 lessen over zeggenschap, honoreren, organiseren en oogsten’


Cirulaire Gebiedsontwikkeling WerkspoorkwartierAchtergrondkennis: Circulaire gebiedsontwikkeling

In het EFRO-project Werkspoorkwartier wordt gewerkt aan de verbetering van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein. Er wordt daarbij ingezet op circulaire gebiedsontwikkeling, met behulp van de aanpak die door Metabolic is ontwikkeld. Dit model wordt toegelicht in de publicatie ‘Groenboek*: circulariteit en gebiedsontwikkeling’ van Platform 31.

> Lees meer


Circulariteitsladder circulaire economie PBLAchtergrondkennis: hoe circulair is circulair?

In Werkspoorkwartier wordt ingezet op het thema ‘creatief en circulair maakgebied’. Maar wat is nou precies circulair? Is direct hergebruik van bouwmaterialen beter dan het omzetten van reststromen in nieuwe producten?

> Lees meer