Kennisbank

De Kennisbank biedt een overzicht van publicaties over en door Werkspoorkwartier. Dit betreft onder andere achtergrondinformatie en resultaten van studentenopdrachten van HU, HKU en UU, partners in het EFRO-project.


circulaire parkeervoorzieningScriptie circulaire parkeervoorziening

Daan Guldemond van Hogeschool Utrecht focuste in zijn afstudeeronderzoek op het ontwikkelen van een circulaire parkeervoorziening in Werkspoorkwartier. Zijn scriptie schreef hij aan de hand van de vraag ‘Op welke circulaire wijze kan het parkeerprobleem in het Werkspoorkwartier (tijdelijk) worden opgelost of worden teruggedrongen?’ Het onderzoek werkt drie mogelijke scenario’s uit en vergelijkt deze op basis van de gestelde circulaire eisen.

> Lees meer 


plattegrond wagon- en bruggenfabriek WerkspoorOnderzoeksrapport ‘Van Ketellapperij tot Wereldbedrijf’

Student aan de Universiteit Utrecht Gerrit van der Maarl schreef tijdens zijn onderzoeksstage het onderzoeksrapport Van Ketellapperij tot Wereldbedrijf, waarmee hij vormen van continuïteit en discontinuïteit in de huidige duurzame ontwikkeling van het Werkspoorkwartier en de vroegere industriële invulling van het gebied onderzocht. Zo draagt dit onderzoek bij aan de huidige identiteit, perceptie en bewustzijn ten aanzien van circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling.

> Lees meer


Circulair handboek voor opdrachtgevers

Het handboek ‘Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap’ van Economic Board Utrecht geeft inzicht in beschikbaarheid en toepasbaarheid van gebruikte materialen en biedt een concreet stappenplan hoe te komen tot een materiaal gedreven bouwproject. De handleiding is gebaseerd op drie gerealiseerde praktijkcases uit de provincie Utrecht, waaronder de ervaringen van projectpartner Het Hof van Cartesius.

> Lees meer


Stageverslag ‘Ontwerpvraagstukken Het Hof’

In het voorjaar van 2018 liepen twee studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht stage bij Hof van Cartesius in het Werkspoorkwartier. Gilan Beune en Lennard Haan verdiepten zich in een aantal ontwerpvraagstukken: de gevel van de Loods, de tuin, omgaan met het Rotterdamse CLT-hout en verder groeien van Het Hof.

> Lees meer


Het Hof van Cartesius Utrecht WerkspoorkwartierHof van Cartesius als circulair icoonproject op de Innovation Expo 2018

Tijdens de Innovation Expo op 4 oktober 2018 in Rotterdam plaatsten deelnemers van de City Deal Circulaire Stad hun ‘circulaire icoonprojecten’ op de City Deal maquette. Om in deze pioniersfase met gepaste trots te laten zien dat het kan: een circulaire stad is mogelijk, ook nu al! De gemeente Utrecht presenteerde Hof van Cartesius, onderdeel van project Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied, als icoonproject.

> Lees meer


Rapport ‘Werkspoorkwartier: circulair living lab van Utrecht’

Studenten Built Environment van de Hogeschool Utrecht onderzochten het volgende: Hoe groot zijn de in- en uitgaande stromen van bouwgrondstoffen, water en energie in het Werkspoorkwartier en wat zijn mogelijkheden om deze stromen op een circulaire wijze te benutten?

Lees meer


made in werkspoorkwartier utrechtBoek ‘Made in Werkspoorkwartier’

Welke nieuwe makers zijn al neergestreken in het gebied? Het boek Made in Werkspoor maakt de producten zichtbaar van kunstenaars, makers, studenten en andere creatieve geesten die hun thuisbasis hebben in het Werkspoorkwartier in Utrecht.

> Lees ‘Made in Werkspoorkwartier’


circulair bouwen in de praktijkPublicatie ‘Circulair bouwen in de praktijk’

Economic Board Utrecht en Alliantie Cirkelregio Utrecht bundelde geleerde lessen van regionale projecten in circulaire bouw en demontage. In deze publicatie is Het Hof van Cartesius een van de koplopers die inzicht bieden in uitdagingen, successen en valkuilen in de praktijk.

Lees ‘Circulair bouwen in de praktijk’


slimmer samen stadmaken utrechtPublicatie ‘Slimmer samen stadmaken: 8 lessen over zeggenschap, honoreren, organiseren en oogsten’

De Utrechtse ruimtemakers en de Utrechtse gemeenteraad publiceerden 8 lessen om onze leefomgeving te verbeteren. Deze zijn samengesteld door met diverse partijen te kijken naar initiatiefnemers in stadmaken, waaronder projectpartner Het Hof van Cartesius.

> Lees ‘Slimmer stadmaken: 8 lessen over zeggenschap, honoreren, organiseren en oogsten’


Cirulaire Gebiedsontwikkeling WerkspoorkwartierAchtergrondkennis: Circulaire gebiedsontwikkeling

In het EFRO-project Werkspoorkwartier wordt gewerkt aan de verbetering van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein. Er wordt daarbij ingezet op circulaire gebiedsontwikkeling, met behulp van de aanpak die door Metabolic is ontwikkeld. Dit model wordt toegelicht in de publicatie ‘Groenboek*: circulariteit en gebiedsontwikkeling’ van Platform 31.

> Lees meer


Circulariteitsladder circulaire economie PBLAchtergrondkennis: hoe circulair is circulair?

In Werkspoorkwartier wordt ingezet op het thema ‘creatief en circulair maakgebied’. Maar wat is nou precies circulair? Is direct hergebruik van bouwmaterialen beter dan het omzetten van reststromen in nieuwe producten?

> Lees meer