Scriptie circulaire parkeervoorziening

Daan Guldemond van Hogeschool Utrecht focuste in zijn afstudeeronderzoek op het ontwikkelen van een circulaire parkeervoorziening in Werkspoorkwartier. Zijn scriptie schreef hij aan de hand van de vraag ‘Op welke circulaire wijze kan het parkeerprobleem in het Werkspoorkwartier (tijdelijk) worden opgelost of worden teruggedrongen?’

circulaire parkeervoorziening

Het onderzoek werkt drie mogelijke scenario’s uit en vergelijkt deze op basis van gestelde circulaire eisen. Er is onderzocht welke vormen van circulariteit men kent binnen de gebouwde omgeving, er zijn eisen vastgesteld ten aanzien van een circulaire parkeervoorziening in het Werkspoorkwartier en er zijn refererende projecten geanalyseerd. De eisen en informatie over referentieprojecten komen voort uit interviews met verschillende opdrachtgevers of aannemers van circulaire parkeervoorzieningen.

Dit zijn de drie uitgewerkte scenario’s:

  • Scenario 1: Parkeerterrein op het maaiveld à Nadruk op circulariteit
  • Scenario 2: Demontabele parkeergarage à Makkelijk aanpasbaar
  • Scenario 3: Combinatie van functies à Kosten (grotendeels) dekken

 

> Lees de factsheet en de scriptie