Projectpartners

Het EFRO-Werkspoorkwartier project verenigde gebouweigenaren, gebouwontwikkelaars, MKB-bedrijven uit de bouw- en maaksector en Utrechtse kennisinstellingen in de gezamenlijke ambitie om het gebied te transformeren tot creatief en circulair maakgebied.


Projectpartners:

USI Utrecht Sustainability Institute logo werkspoorkwartierUtrecht Sustainability Institute
USI is de regionale kennis- en innovatiemakelaar op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. De focus ligt op de strategische voorraden grondstoffen, energie en water in de stad. USI is penvoerder van het EFRO-Werkspoorkwartierproject.
Contactpersoon: Tony Schoen

werkspoorkathedraalErfgoed Werkspoor Utrecht
De Utrechtse vastgoedontwikkelaar EWU zet zich actief in om de kwaliteit van Werkspoorkwartier te verbeteren, onder andere door de herontwikkeling van de Werkspoorkathedraal, Werkspoorfabriek en andere gebouwen.

hof van cartesius werkspoorkwartierHet Hof van Cartesius
De coöperatie Het Hof van Cartesius is initatiefnemer en trekker van de positionering en herontwikkeling van Werkspoorkwartier tot een circulair en creatief maakgebied. Het Hof van Cartesius is gebouwd op een stuk braakliggend terrein en creëert nieuwe dynamiek en bedrijvigheid.
Contactpersoon: Bianca Ernst

werkplaats buurman materialen logo werkspoorkwartierBuurman groep
Buurman zet ruime ervaring met hergebruik van materialen in Rotterdam in voor de ontwikkeling van de Circular Hub in Werkspoorkwartier. De Circular Hub maakt lokaal hergebruik van materialen voor bouw en inrichting mogelijk voor scholen, bedrijven, organisaties en consumenten.

buroboot vierkant logo werkspoorkwartierBOOT organiserend ingenieursbureau
BOOT heeft veel ervaring met circulaire sloopprojecten en de herbestemming van materialen. Landelijk wil BOOT het hergebruik van (bouw)materialen verhogen naar 25%. In Werkspoorkwartier zorgt BOOT voor de circulaire (her)ontwikkeling van de diverse gebouwen.

copernicus logo universiteit utrecht werkspoorkwartierUniversiteit Utrecht / Copernicus Instituut
De UU en het Copernicus Instituut onderzoeken en ontwikkelen processen en mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling. Als kennispartner beantwoorden UU & Copernicus Instituut de onderzoeksvragen op het gebied van duurzaamheid en levenscyclusanalyse (LCA).

logo hu hogeschool utrecht werkspoorkwartierHogeschool Utrecht / Center of Expertise Smart Sustainable Cities
De HU en het CoE Smart Sustainable Cities hebben brede kennis over de ontwikkeling van stedelijke gebieden en zijn actief met diverse onderzoeksprojecten in Werkspoorkwartier. Als kennispartner beantwoordden HU & CoE SSC de onderzoeksvragen op het gebied van circulair bouwen & inrichten, productontwikkeling, logistiek en monitoring.
Contactpersoon: Evert-Jan Velzing

hku logo hogeschool kunsten utrecht werkspoorkwartierHogeschool voor de Kunsten Utrecht
Het Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap en de Master Interieurarchitectuur van de Design School leveren een creatieve bijdrage aan het Werkspoorkwartier. Als kennispartner droeg HKU bij aan de ontwikkeling van de Circular Hub, productontwikkeling, start-ups en adviseerde over het interieur van circulaire gebouwen.

DePlaatsmaker
DePlaatsmaker heeft ruimte opgezet voor kunstenaars, creatieven en culturele instellingen en heeft De Vrijhaven Utrecht gerealiseerd. Dit is een van de twee entrees van het gebied. De Vrijhaven Utrecht wil een bruisende broedplek zijn voor experiment, maken én exposeren. Met zelfbouwateliers en open kavels wordt ruimte geboden aan kunstenaars en creatieven om zelf vorm te geven aan hun werkomgeving. Het terrein is een aantrekkelijke culture hotspot geworden voor stadsbewoners en publiek van buiten.

werkplaats buurman materialen logo werkspoorkwartierBuurman Utrecht
Buurman Utrecht staat voor lokaal hergebruik, in het Werkspoorkwartier, maar ook in de rest van de stad en provincie. In plaats van het storten, verbranden of laagwaardig recyclen van restmaterialen, geeft Buurman Utrecht materialen een nieuw leven via de bouwmarkt en werkplaats.


Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ werd ondersteund door Mitros, Gispen, Van Scherpenzeel, Rever, Wij3.0, Cirkelstad, The Wood Collection, Stichting Bouwloods Utrecht, Oskam en de gemeente Utrecht – afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Deze organisaties keken mee met het project om specifieke kennis en ervaring in te brengen, om verbanden te leggen met andere initiatieven en om de projectresultaten optimaal te benutten.


Logo Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingHet project werd mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.


Werkspoorkwartier WSK EFRO Utrecht logo blauw vierkantHet projectlogo is ontwikkeld door Creative Beards.