Nieuws

Werkspoorkwartier als gebiedsontwikkelingscasus

In een publicatie van Jeroen Mens van maart 2021 vergelijkt hij sociale ondernemers in Werkspoorkwartier (Utrecht) met De Ceuvel (Amsterdam).

HU-onderzoeker Jeroen Mens volgt ontwikkelingen zoals in het Werkspoorkwartier al jaren. Sinds 2017 doet hij promotieonderzoek met de titel: “Bottom-up Urban Area Development: new opportunities for co-creating future cities?”, in samenwerking met de TU Delft. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzichten in de factoren die bepalend zijn voor voortgang en stagnatie van bottom-up gebiedsontwikkelingsprocessen en op het identificeren van het (toekomstige) potentieel van bottom-up initiatieven.

In een volgend artikel komen de processen van bottom-up initiatieven centraal te staan. Onder andere het Hof van Cartesius komt aan bod als onderdeel van het Werkspoorkwartier. Een derde artikel, dat in 2022 verwacht wordt, krijgt de waardecreatie van bottom-up gebiedsontwikkelingen als thema. Ook in dat artikel is het Werkspoorkwartier één van de gebieden die besproken wordt.