Geschiedenis van het gebied

Een rijk industrieel verleden
Aan de rand van Utrecht ligt het Werkspoorkwartier, in de eerste helft van de 20e eeuw het kloppend hart van Zuilen. Grote ondernemingen zoals machinefabriek Werkspoor waren in het gebied gevestigd. Vanaf 1913 werkten duizenden fabrieksarbeiders hier aan de productie van treinwagons, bruggen, grote ketels en andere staalconstructies. De rook is inmiddels uit de schoorstenen verdwenen, maar er zijn nog diverse parels uit dit industriële verleden te vinden. De oude fabrieksgebouwen sluiten goed aan bij de nieuwe toekomst: een creatieve en circulaire maaksector.

Luchtfoto Werkspoorkwartier anno 1960

Luchtfoto Werkspoorkwartier anno 1960

Van leegstand naar circulaire broedplaats
Na het vertrek van de industrie ontstond rond 1980 het Bedrijventerrein Cartesius II. Al trokken er van tijd tot tijd kleinere en grotere bedrijven naar het terrein, het bleef een gebied met veel leegstand en braakliggende grond. Om dit aan te pakken, stelde de Gemeente Utrecht in 2012 een ontwikkelingskader voor Werkspoorkwartier op. De gemeente concludeerde dat de perspectieven van het gebied gunstig zijn voor de vestiging van creatieve industrie en andere kleinschalige stadsgeorienteerde bedrijven.

Werkspoorkwartier is daarmee één van de Utrechtse bedrijventerreinen die rijp zijn voor herontwikkeling tot creatief stedelijk landschap. Door de inzet van vele partners in het EFRO-project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ is het gebied een circulaire en creatieve broedplaats geworden.

 

> Lees meer over het project.

> Lees meer over de geschiedenis van het Werkspoorkwartier op de gebiedswebsite.