Het project

Naar een creatief en circulair maakgebied

Een halve eeuw nadat de laatste locomotief er uit de fabrieken rolde, wordt het Werkspoorkwartier een aantrekkelijk gebied voor nieuwe, duurzame bedrijvigheid. Met het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ transformeert het oude bedrijventerrein in vijf jaar tot een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht voor creatieve, circulaire maakbedrijven en startups. Hiermee zorgt het project voor ruim 10.000 m2 nieuwe bedrijvigheid en meer dan 200 nieuwe banen.

werkspoorkwartier WSK ontwikkeling

 

Een reeks gerichte interventies
Om dit doel te realiseren, voeren de projectpartners de volgende interventies uit:

  • Realisatie van een experimentele circulaire proeftuin ‘Het Hof van Cartesius’ op een verwaarloosde groenstrook langs het spoor, waar ruimte komt voor startende, creatieve ondernemers
  • Circulaire renovatie van bestaande gebouwen, waaronder de Lasloods/Voorbewerkingsloods van Werkspoor, tot locaties voor nieuwe bedrijvigheid in het gebied
  • Ontwikkeling van een ‘circulaire hub’ voor innovatief en hoogwaardig hergebruik van gebruikte materialen voor bouw en inrichting
  • Transformatie van de verlaten industriële Werkspoorhaven tot een publieke ontmoetingsplek met duurzame horeca

Deze ontwikkelingen vinden plaats op verschillende locaties, verspreid over het gebied.

 

> Bekijk de kaart.

Daarnaast zijn er tientallen studenten actief in het gebied, van Hogeschool Utrecht, HKU en Universiteit Utrecht. Zij voeren er onderzoek en opdrachten uit, zoals ontwerpvraagstukken over circulair ontwerp van gebouwen, interieurs en openbare ruimte, hergebruik van materialen, en flexibele tijdelijke stedenbouw. Een etalage met enkele van de studentenprojecten verschijnt binnenkort op deze website.


Stevige fundering voor de toekomst
Tijdens het project leggen de partners een stevig fundament voor de versterking van de gebiedstransformatie van het Werkspoorkwartier. Dit gebeurt in aansluiting op de gemeentelijke visie voor het gebied en de Utrechtse strategie voor duurzame verstedelijking. Het project geeft een impuls aan nieuwe werkgelegenheid in het gebied, en aan initiatieven met een duurzame businesscase die rendabel voortgezet kunnen worden na afloop van de projectperiode. Zo werken de partners samen om het gebied voor langere tijd op de kaart te zetten als creatieve en circulaire broedplaats. Ook stellen de projectpartners de opgedane kennis ter beschikking aan vergelijkbare projecten binnen en buiten de stad.

 

> Bekijk ook de breedschalige gebiedswebsite van het Werkspoorkwartier.
De gebiedswebsite biedt onder andere een overzicht van de diversiteit aan bedrijven die in het Werkspoorkwartier gevestigd zijn en een agenda van activiteiten in het gebied.

> Lees meer over recente ontwikkelingen in EFRO-project Werkspoorkwartier.