Het project

Naar een creatief en circulair maakgebied

Een halve eeuw nadat de laatste locomotief er uit de fabrieken rolde, is het Werkspoorkwartier nu een aantrekkelijk gebied voor nieuwe, duurzame bedrijvigheid. Met het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ is het oude bedrijventerrein in vijf jaar getransformeerd tot een toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht voor creatieve, circulaire maakbedrijven en startups. Het project heeft gezorgd voor ruim 14.000 m2 nieuwe bedrijvigheid en meer dan 400 nieuwe banen.

werkspoorkwartier WSK ontwikkeling

 

Een reeks gerichte interventies
Om dit doel te realiseren, hebben de projectpartners de volgende interventies uitgevoerd:

  • Realisatie van een experimentele circulaire proeftuin ‘Het Hof van Cartesius’ op een verwaarloosde groenstrook langs het spoor, waar ruimte is gecreëerd voor startende, creatieve ondernemers.
  • Circulaire renovatie van bestaande gebouwen, waaronder de Lasloods/Voorbewerkingsloods van Werkspoor, tot locaties voor nieuwe bedrijvigheid in het gebied.
  • Ontwikkeling van een ‘circulaire hub’ voor innovatief en hoogwaardig hergebruik van gebruikte materialen voor bouw en inrichting.
  • Transformatie van de verlaten industriële Werkspoorhaven tot een publieke ontmoetingsplek met duurzame horeca.

Deze ontwikkelingen vonden plaats op verschillende locaties, verspreid over het gebied.

> Bekijk de kaart.

Daarnaast waren er tientallen studenten actief in het gebied, van Hogeschool Utrecht, HKU en Universiteit Utrecht. Zij voerden er onderzoek en opdrachten uit, zoals ontwerpvraagstukken over circulair ontwerp van gebouwen, interieurs en openbare ruimte, hergebruik van materialen, en flexibele tijdelijke stedenbouw. Een overzicht met enkele van de studentenprojecten verschijnt binnenkort op deze website.


Stevige fundering voor de toekomst
Tijdens het project legden de partners een stevig fundament voor de versterking van de gebiedstransformatie van het Werkspoorkwartier. Dit gebeurde in aansluiting op de gemeentelijke visie voor het gebied en de Utrechtse strategie voor duurzame verstedelijking. Het project heeft een impuls gegeven aan nieuwe werkgelegenheid in het gebied, en aan initiatieven met een duurzame businesscase die rendabel voortgezet kunnen worden na afloop van de projectperiode. Zo werkten de partners samen om het gebied voor langere tijd op de kaart te zetten als creatieve en circulaire broedplaats. Ook is de opgedane kennis door de projectpartners ter beschikking gestel aan vergelijkbare projecten binnen en buiten de stad.

 

> Bekijk ook de breedschalige gebiedswebsite van het Werkspoorkwartier.
De gebiedswebsite biedt onder andere een overzicht van de diversiteit aan bedrijven, die in het Werkspoorkwartier gevestigd zijn en een agenda van activiteiten in het gebied.

> Lees meer over recente ontwikkelingen in EFRO-project Werkspoorkwartier.