Over EFRO

Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Met ondersteuning door EFRO kan er een hecht fundament onder de herontwikkeling van Werkspoorkwartier gelegd worden. Na afloop van de EFRO-periode van vier jaar kan het bedrijventerrein op eigen kracht verder uitbouwen. Om dit te realiseren, zet het consortium de EFRO-middelen voornamelijk in ten behoeve van de thema’s creatief, ciculair en maaksector. Zo moeten de (her)ontwikkelde bedrijfslocaties rendabel geĆ«xploiteerd kunnen worden, zonder subsidies. Banen die in het project ontwikkeld worden, moeten na afloop van de EFRO-periode in stand kunnen worden gehouden.

>> Lees meer over Kansen voor West II
>> Lees meer over EFRO
>> Lees meer over Nederlandse projecten die (deels) worden gefinancierd met Europees geld

 

 

Logo Kansen voor West II