Onderzoek in- en uitgaande stromen van bouwgrondstoffen, water en energie in Werkspoorkwartier

Werkspoorkwartier: circulair living lab van Utrecht

Dit rapport is een verkenning van vaste en variabele stromen in en uitgaande het gebied met aanbevelingen voor het benutten van potenties voor een (meer) circulaire buurt.

> Lees het rapport

Auteurs

Harprit Bola, Kristian van der Lek, Luna Arnold, Nordin Oudshoorn, Sivan Mikael. Studenten opleiding Bachelor Built Environment, Hogeschool Utrecht.

Achtergrond/context rapport

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft een groep studenten in het kader van de specialisatie Circulaire Stad van de opleiding Bachelor Built Environment van de Hogeschool Utrecht in de periode februari – maart 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de in- en uitgaande stromen van bouwgrondstoffen, water en energie in het Werkspoorkwartier.

Kernvraag

Hoe groot zijn de in- en uitgaande stromen van bouwgrondstoffen, water en energie in het Werkspoorkwartier en wat zijn mogelijkheden om deze stromen op een circulaire wijze te benutten?

Opbrengst

Het onderzoek heeft geresulteerd in een overzicht van de grootte van de stromen  van het Werkspoorkwartier. Deze stromen zijn weergegeven met Sankey-diagrammen. Per stroom zijn mogelijke potenties onderzocht en door het opstellen van scenario’s is bepaald wat de gekozen potenties opleveren voor het circulair maken van Werkspoorkwartier. Zo is voor de bouwgrondstoffen bij het scenario waarbij alle gebouwen ouder dan 1980 gestript worden tot casco, berekend dat er circa 589 ton aan materialen vrijkomen voor hoogwaardig hergebruik. In het rapport worden ook voor energie en water maatregelen beschreven.

Voor het  uitvoeren van de maatregelen zijn connecties tussen bedrijven in het gebied en in omliggende gebieden gewenst. In dit onderzoek is slechts een klein deel van de stakeholders geïnventariseerd. Hieruit blijkt al wel dat er veel kansen liggen bij circulaire samenwerking tussen de gemeente Utrecht, Eneco en de betrokken ontwikkelpartijen van de Cartesiusdriehoek.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met Evert-Jan Velzing van Hogeschool Utrecht.