werkspoorkwartier utrecht luchtfoto

Nieuws

Werkspoorkwartier als ‘solution ecosystem’

Tijdens het jaarlijkse congres van de European Academy of Management (EURAM) van 26-28 juni 2019 presenteerden onderzoekers van Hogeschool Utrecht de eerste resultaten van hun onderzoek naar netwerkvorming in het Werkspoorkwartier. Het Werkspoorkwartier is een ‘ecosysteem’ van uiteenlopende organisaties waarin partijen samenwerken aan het realiseren van een creatief en circulair maakgebied.

Inzicht in samenwerkingen

Onderzoekers Julia Planko en Evert-Jan Velzing stelden vast dat de partijen in het Werkspoorkwartier samenwerken aan een oplossing en bedachten daarvoor het concept ‘solution ecosystems’. Tot nu toe is er weinig bekend over hoe het verschillende betrokken lukt om hun doelen op elkaar af te stemmen en op welke manier dit wordt aangestuurd. Het is van belang om te begrijpen welke belemmeringen er zijn om dergelijke samenwerking voor alle partijen waardevol te laten zijn. Verder is een belangrijke vraag hoe de waarde eerlijk verdeeld kan worden en hoe de inzichten goed verspreid kunnen worden. Het onderzoek van de Hogeschool Utrecht geeft meer inzicht in deze vraagstukken.

Vervolg

Collega-wetenschappers bij het EURAM-congres waren onder de indruk van de inzet en prestaties van de bedrijven die in het Werkspoorkwartier actief zijn op het vlak van circulariteit. De discussie tijdens de conferentie gaf nuttige adviezen om het onderzoek verder uit te voeren. De uitkomsten zullen onder andere via deze website verspreid worden.