Nieuws

EFRO-project Werkspoorkwartier bracht circulariteit en het Utrechtse hoger onderwijs dichter bij elkaar

Bedrijventerrein Werkspoorkwartier geldt als toonbeeld van circulaire ontwikkeling. Allerlei circulaire ondernemingen laten hier zien hoe het kan zonder afval. De afgelopen vijf jaar voerden ondernemers, adviesbureaus en kennisinstellingen er samen een project uit Werkspoorkwartier circulair op de kaart te zetten, ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Kennisinstellingen Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht waren projectpartners van het eerste uur. We vroegen onderzoekers en docenten Evert-Jan Velzing en Jeroen Mens van Hogeschool Utrecht en universitair docent Jesús Rosales Carreón van het Copernicus Instituut van Universiteit Utrecht wat het project voor hen betekend heeft. Naast het ontwikkelen van tools om circulariteit meetbaar te maken, werd er een ontwikkeld en bracht het project synergie tussen de kennisinstellingen zodat de twee elkaar versterkten. Het leverde ook veel inspirerende voorbeelden en ervaringen op voor het opleiden van de nieuwe generatie circulaire ondernemers, denkers en wetenschappers. Zo zorgen we samen voor een circulaire toekomst. 

vlnr Evert-Jan Velzing, Jeroen Mens van Hogeschool Utrecht en Jesús Rosales Carreón van Universiteit Utrecht

De interviews zijn gebundeld in het artikel Circulariteit niet meer weg te denken uit Utrechtse hoger onderwijs. Hieronder is het artikel te downloaden. Voor meer informatie over het EFRO-project Werkspoorkwartier, zie de projectwebsite en de kennisbank.