Nieuws

Onderzoek juridische vragen rond een circulaire economie in de bouw

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law enkele juridische vragen rond een circulaire economie in de bouw. Prof. C.W. Backes en mr. Dr. M.N. Boeve van de Universiteit Utrecht onderzochten vraagstukken voor een betere regelgeving voor circulariteit in de bouw. 

Daarbij is gekeken naar de mogelijke uitbreiding en aanscherping van milieuprestatie-eisen voor bouwwerken, en naar een mogelijke verplichting tot het gebruik van bepaalde percentages secundaire grondstoffen. Het rapport komt met concrete suggesties voor beleidsmakers over hoe bestaande regelgeving kan worden aangepast, en waar de ontwikkeling van nieuw juridisch instrumentarium mogelijk is.

juridische vragen circulaire economie in bouw

> Lees het rapport