Achtergrondkennis: circulaire gebiedsontwikkeling

In het EFRO-project Werkspoorkwartier wordt gewerkt aan de verbetering van het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein. Er wordt daarbij ingezet op circulaire gebiedsontwikkeling, met behulp van de aanpak die door Metabolic is ontwikkeld.

Cirulaire Gebiedsontwikkeling Werkspoorkwartier

Dit model wordt toegelicht in de publicatie ‘Groenboek*: circulariteit en gebiedsontwikkeling – Hoe een circulaire aanpak kan bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling’ van Platform31:

“Een belangrijk onderdeel van circulaire economie is het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van grondstoffen en energie, zodat we de aarde niet uitputten. Het uitputten van grondstoffen is echter niet het enige. De huidige wereldbevolking put ook landbouwgrond, flora, fauna en zichzelf uit. Een circulaire economie omvat ook het behouden en vergroten van biodiversiteit en menselijk welzijn. Economische activiteiten en welvaart zijn afhankelijk van het behoud en het versterken van sociaal en natuurlijk kapitaal. Het uitputten hiervan beschadigt op den duur onze economie. In een circulaire economie staat behoud en versterken van onze belangrijkste economische bronnen centraal met als doel het creëren van een gezonde, vruchtbare en duurzame omgeving. Nu en later. Dit bereiken we onder andere door gebieden en gebouwen te ontwerpen die goed presteren op zeven karakteristieken van een circulaire economie naar ontwerp van Metabolic.”

 

> Meer lezen over ‘Groenboek*: circulariteit en gebiedsontwikkeling – Hoe een circulaire aanpak kan bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling’